Zakład Logistyki Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie organizuje konkurs wiedzy logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs wiedzy logistyczniej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WIEDZY LOGISTYCZNEJ

20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych PWSZ w Mławie przy ul. Warszawskiej 52 odbył się Konkurs Wiedzy Logistycznej zorganizowany przez Zakład Logistyki.

Uczestników przywitała dr Renata Dzik – kierownik Zakładu Logistyki oraz prodziekan Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych PWSZ w Mławie dr Arkadiusz Meller.

Konkurs Wiedzy Logistycznej spotkał się z dużym zainteresowaniem szkół ponadgimnazjalnych, gdyż swój udział w konkursie zgłosiło 5 placówek (ok. 70 uczniów): Były to szkoły kształcące w zawodzie technik logistyk

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mławie
 2. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,
 3. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie,
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Działdowie,
 5. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Uczniowie rywalizowali ze sobą w II etapach.

I etap dotyczył wiedzy teoretycznej. Uczestnicy konkursu pisali test jednokrotnego wyboru, który obejmował 30 pytań zamkniętych. Czas wykonania tego polecenia wynosił 45 minut. Zawartość merytoryczna pytań w tym etapie dotyczyła: dystrybucji, procesów produkcyjnych, gospodarki magazynowej, BHP w logistyce, transportu i spedycji, logistyki zaopatrzenia oraz planowania produkcji.

W tym etapie I miejsce zajęła Katarzyna Piotrowska – uczennica Szkoły Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie, II miejsce zajął Kołakowski Piotr z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Mławie, natomiast III miejsce zajęła Natalia Różycka z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie.

Do II etapu zakwalifikowało się 24 uczestników konkursu z najlepszymi wynikami uzyskanymi z testu.

W II etapie uczniowie sprawdzali swoją wiedzę praktyczną. Ten zakres obejmował wiedzę dotyczącą: wypełniania dokumentacji magazynowej, metod planowania produkcji, metody ustalania dostaw, analizy ABC/XYZ, metod prognozowania, wypełniania listów przewozowych, formowania ładunku oraz doboru dostawców. Czas na wykonanie zadania praktycznego obejmował 90 minut.

W trakcie przerw pomiędzy kolejnymi etapami uczniowie mogli wysłuchać wykładów przygotowanych przez przedstawicieli Koła Naukowego KNEST Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Wykłady dotyczyły tematyki transportu i badań naukowych prowadzonych przez Koło Naukowe KNEST.

Na parkingu został przygotowany tor gokartowy na którym zorganizowany został konkurs jazdy na czas gokartem elektrycznym.

Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy Logistycznej stanowili pracownicy Zakładu Logistyki PWSZ w Mławie w składzie:

 • dr Renata Dzik
 • dr Paweł Korneta,
 • dr Andrzej Lasota,

a także pracownicy administracji PWSZ w Mławie Pani Katarzyna Wiśniewska i Pan Rafał Kostka oraz studenci z Koła Naukowego „LOGISTYK”.

Po dwóch etapach zwycięzcami konkursu zostali:

 • I miejsce zajęła Katarzyna Piotrowska uczennica Szkoły Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie,
 • II miejsce zajął Ziemiński Mateusz z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,
 • III miejsce zajął Piotr Kołakowski z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Mławie.

Ranking szkół, który był przeprowadzony po II etapach wyglądał następująco:

 1. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie – 371 punktów
 2. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie – 317 punktów,
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Działdowie –292 punkty,
 4. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku- 231 punktów,
 5. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mławie – 216 punktów.

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez JM Rektora PWSZ

w Ciechanowie w postaci:

 • za I miejsce laptop i dyplom
 • za II miejsce Tablet 10” i dyplom,
 • za III miejsce Tablet 7” i dyplom,
 • za miejsca od IV do X kalkulatory naukowe.

Dla zwycięskich szkół zostały wręczone puchary i listy gratulacyjne dla nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Wszyscy otrzymali również drobne upominki od sponsorów tj. firmy Lubas Poliuretany i T4B Group.

Zwycięzcą konkursu jazdy na czas gokartem elektrycznym został Mateusz Popielarski. Został uhonorowany statuetką Grand Prix oraz drobnymi upominkami i dyplomem.

Konkurs Wiedzy Logistycznej zakończył się uroczystym wręczeniem pucharów, nagród i dyplomów przez JM Rektora PWSZ  w Ciechanowie i Mławie prof. dr hab. Leszka Zygnera, prodziekana WEDiTM w Mławie dr Arkadiusza Mellera oraz kierownika Zakładu Logistyki dr Renatę Dzik.

Podziękowania za udział w Konkursie Wiedzy Logistycznej dla uczniów poszczególnych szkół oraz nauczycieli, a także firm wspierających ten konkurs składają pracownicy Zakładu Logistyki WEDiTM w Mławie.

Informacje o konkursie

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 Zakład Logistyki Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie organizuje konkurs wiedzy logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest popularyzacja nauk z zakresu logistyki wśród uczniów. Dodatkowo forma egzaminu będzie przypominać tą z kwalifikacji, które zadają uczniowie. Będzie to okazja do sprawdzenia wiedzy uczniów przed egzaminem, który dla większości kwalifikacji z tego zakresu odbędzie się w czerwcu.

Konkurs odbędzie się 20.04.2018 roku (piątek) od godz. 10:00 do godz. 15:00.
Podczas zawodów uczestnicy Konkursu startują w dwóch etapach:

 • wiedzy teoretycznej – 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (czas na test to 45 minut; w godzinach 10:30 – 11.15),
 • umiejętności praktycznych – w formie praktycznego zadania (czas wykonania zadania to 90 minut; w godz. 12.15 – 13.45).
  Konkurs odbywa się na terenie uczelni PWSZ w Mławie pod adresem: ul. Warszawska 52, 06-500 Mława.

 

Kiedy odbędzie się konkurs?

 

Konkurs odbędzie się 20.04.2018 roku (piątek) od godz. 10:00 do godz. 15:00.

 

Gdzie odbędzie się konkurs ?

 

 

Konkurs odbywa się na terenie uczelni PWSZ w Mławie pod adresem: ul. Warszawska 52, 06-500 Mława.

 

ETAP I - Część teoretyczna

Zawartość merytoryczna konkursu dotyczy dla części teoretycznej:

 • dystrybucji,
 • procesów produkcyjnych,
 • gospodarki magazynowej,
 • BHP w logistyce,
 • transportu i spedycji,
 • logistyki zaopatrzenia,
 • planowania produkcji;
ETAP II - Część praktyczna

Zawartość merytoryczna konkursu dla zadań praktycznych:

 • wypełnianie dokumentacji magazynowej,
 • metody dotyczące planowania produkcji,
 • metody ustalania dostaw,
 • analiza ABC/XYZ,
 • metody prognozowania,
 • wypełnianie listów przewozowych,
 • formowanie ładunku,
 • dobór dostawców.

Konkurs wiedzy logistycznej

Rejestracja i zgłoszenia

Rejestracja zespołów reprezentujących szkołę trwa do 31 marca 2018.

Kontakt

Katarzyna Wiśniewska:  tel. 23 654 98 08

Organizator Konkurs Wiedzy Logistycznej

PWSZ w CIECHANOWIE I MŁAWIE
Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, Zakład Logistyki
ul. Warszawska 52,06-500 Mława.

Katarzyna Wiśniewska: tel. 23 654 98 08
e-mail: konkurslogistycznypwsz@gmail.com