Jesteś w szkole ponadgimnazjalnej?
Zorganizuj 3 osobowy zespół.
Zbierz kibiców.
Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

Konkurs wiedzy i umiejętności technicznych

Relacja z Konkursu Wiedzy i Umiejętności Technicznych

19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 odbył się konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych zorganizowany przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.

Uczestników przywitał kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr inż. Tomasz Dzik oraz kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie mgr inż. Piotr Wójcik.

Druga edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem szkół ponadgimnazjalnych, gdyż swój akces zgłosiło 8 placówek:

 1. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie,
 2. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,
 3. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie,
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie,
 5. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku,
 6. Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
 7. Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie,
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P. II w Żurominie.

Podczas zawodów uczestnicy Konkursu startowali w dwóch etapach:

 • wiedzy teoretycznej,
 • umiejętności praktycznych.

Podstawowymi celami Konkursu były:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
 • promowanie kierunku technicznego jakim jest Mechanika i Budowa Maszyn.

Zawartość merytoryczna pytań dotyczyła dla:

 • części teoretycznej – zagadnień konstrukcji, termodynamiki, praw fizyki, elektrotechniki i elektroniki, rysunku technicznego oraz miernictwa i systemów pomiarowych,
 • zadań praktycznych – łączenia prostych obwodów prądu przemiennego z elementami pasywnymi, wykonywania pomiarów wielkości fizycznych, czytania rysunków technicznych, spawania nowoczesnymi technikami, zdalnego kierowania pojazdami mechanicznymi oraz mikroskopowego rozpoznawania materiałów po ich właściwościach.

Zakres merytoryczny pytań i zadań obu etapów jest skorelowany z podstawami programowymi kształcenia w następujących zawodach:

 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik budownictwa,
 • technik mechanizacji rolnictwa,

Pierwszy etap konkursu przygotowany został w formie 20 pytań (po 3 minuty na każde pytanie zadawane jednocześnie wszystkim zespołom), za które można było otrzymać 40 pkt (2 punkty za każdą dobrą odpowiedź na zadane pytanie). Dodatkowo zespół który pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie otrzymywał +1 pkt.

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 6 zespołów z najlepszymi wynikami z etapu pierwszego.

Drugi etap konkursu przygotowany został w formie 6 zadań praktycznych (po 10 min na każde zadanie realizowane równolegle w 6 pomieszczeniach) za które można było otrzymać 60 pkt (1 zadanie zrealizowane w wyznaczonym czasie – 10 pkt). Dodatkowo za zakończone powodzeniem i przed upływem wyznaczonego czasu zadanie praktyczne zespół otrzymywał +1 pkt za każdą minutę.

W trakcie zmagań zespołów kibice, a po zakończeniu zadań uczestnicy konkursu brali udział w zorganizowanych wykładach dydaktycznych, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi z przemysłu, pokazach oraz zwiedzaniu bazy laboratoryjnej PWSZ w Ciechanowie.

Wykład na temat mechaniki samochodowej wygłosił prof. dr hab. inż. Marcin Rychter.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przedstawiciela firmy T4B Group, Piotra Naszkowskiego – mieszkańca ziemi Ciechanowskiej, który opowiedział o nowoczesnych systemach badania jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających.

Na placu za gmachem głównym PWSZ podczas całego dnia odbywały się pokazy edukacyjne m. in. pokazy nowoczesnych urządzeń i technik spawania firm: Fronius, Supra Elco, Linde Gaz Polska które przygotowały dla uczestników imprezy konkurs spawania.

Ponadto na parkingu został przygotowany tor gokartowy na którym zorganizowany został konkurs jazdy na czas gokartem elektrycznym oraz pozakonkursowa przejażdżka tym gokartem.

Konkursem opiekowali się pracownicy Zakładu MiBM w składzie:

 • dr inż. Tomasz Dzik,
 • prof dr hab inż. Marcin Rychter
 • mgr inż. Rafał Górski,
 • mgr inż. Wiesław Śladowski,
 • mgr inż. Grzegorz Michalski,
 • mgr inż. Wojciech Sosnowski,
 • mgr inż. Przemysław Krawczyk,

oraz kierownik laboratoriów PWSZ Ciechanów Sebastian Dalecki i studenci I, II, III roku MiBM.

Po pierwszym etapie konkursu (wiedzy teoretycznej) ranking szkół wyglądał następująco:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku – 42 punkty,
 2. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie (zespół 1) – 23 punkty,
 3. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie (zespół 1) – 23 punkty,
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P. II w Żurominie – 21 punktów,
 5. Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim – 21 punktów,
 6. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie (zespół 2) – 20 punktów,
 7. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie (zespół 2) – 16 punktów,
 8. Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie – 15 punktów,
 9. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie – 13 punktów,
 10. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie – 8 punktów.

Zmagania drużyn były bardzo emocjonujące, gdyż po zakończeniu dwóch etapów konkursu dwa zespoły zgromadziły taką samą ilość punktów zajmując Ex aequo II miejsce (po 97 punktów). Komisja konkursu w uzgodnieniu z opiekunami zespołów zdecydowała o przeprowadzeniu dodatkowej konkurencji zręcznościowej przejazdu jednego reprezentatywnego okrążenia toru gokartem na czas za co dodano 1 dodatkowy punkt do punktacji ogólnej.

Ostatecznie zmagania uczestników zakończyły się następującym rankingiem:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku – 123 punkty,
 2. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie (zespół 2) – 98 punktów,
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P. II w Żurominie – 97 punktów,
 4. Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim – 95 punktów,
 5. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie (zespół 1) – 95 punktów,
 6. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie (zespół 1) – 79 punkty.

Zwycięzcą okazał się Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku w składzie:

 1. Cezary Gut – klasa III Technikum (technik mechatronik),
 2. Stanisław Niedźwiecki – klasa III Technikum (technik mechatronik),
 3. Tomasz Załoga – klasa III Technikum (technik mechatronik).

Opiekunem zespołu był Tadeusz Więcław.

Drugie miejsce zajął Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w składzie:

 1. Jakub Chmielewski – klasa II Technikum Mechaniczne (technik mechatronik),
 2. Andrej Pazyra – klasa II Technikum Mechaniczne (technik mechatronik),
 3. Jakub Gniazdowski – klasa II Technikum Mechaniczne (technik mechatronik),

Opiekunem zespołu był Dariusz Kołakowski.

Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P. II w Żurominie w składzie:

 1. Krzesimir Krzywda
 2. Dawid Sinkiewicz
 3. Krystian Ulanowski

Opiekunem zespołu był Damian Zborowski.

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez JM Rektora PWSZ  w Ciechanowie w postaci:

 • za I miejsce każdy członek zespołu otrzymał Tablet 10” i dyplom,
 • za II miejsce każdy członek zespołu otrzymał Tablet 7” i dyplom,
 • za III miejsce każdy członek zespołu otrzymał kalkulator naukowy.

Szkoły zwycięskich drużyn otrzymały puchar oraz dyplom (wręczone opiekunom poszczególnych zespołów). Wszyscy otrzymali również drobne upominki od sponsorów.

Zwycięzcą konkursu jazdy na czas gokartem elektrycznym został Kamil Kocot z klasy I Technikum Mechanicznego (technik mechatronik) Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie. Uhonorowany został statuetką Grand Prix, dyplomem oraz drobnymi upominkami od sponsorów.

Zwycięzcą konkursu jakości spawania został Jakub Chmielewski. Uhonorowany został dyplomem oraz drobnymi upominkami od sponsorów.

Wszyscy opiekunowie zespołów otrzymali również drobne upominki od sponsorów.

Sponsorami II edycji Konkursu Wiedzy i Umiejętności Technicznych byli:

 1. Lubas Poliuretany z Wieczfni-Kościelnej koło Mławy,
 2. T4B oddział w Ciechanowie,
 3. hgp.pl z Grójca,
 4. Linde Gaz Polska,
 5. Fronius Polska.

Uroczystość zaszczycili przedstawiciele sponsorów, którzy byli również jurorami w jednym z zadań konkursowych i w konkursie spawania.

Impreza zakończyła się uroczystym wręczeniem nagród, pucharów i dyplomów przez JM Rektora PWSZ  w Ciechanowie prof. dr hab. Leszka Zygnera oraz kierownika Zakładu MiBM dr inż. Tomasza Dzika.

Więcej informacji na stronie uczelni: http://www.pwszciechanow.edu.pl/aktualnosci-wie oraz stronie konkursu: www.konkurs-wiedzy.pl

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim szkołom za udział i sportową rywalizację w konkursie Wiedzy i Umiejętności Technicznych oraz firmom z przemysłu za wsparcie tego wydarzenia.

Galeria foto – tak było …

Informacje o konkursie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Wydziału Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie organizuje konkurs wiedzy i umiejętności technicznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzacja nauk technicznych wśród uczniów.

Podczas zawodów uczestnicy Konkursu startują w dwóch etapach:

 • wiedzy teoretycznej – 20 pytań (po 3 minuty na każde pytanie zadawane jednocześnie wszystkim zespołom w godzinach 10:30 – 12.00),
 • umiejętności praktycznych – 6 zadań w formie praktycznych poleceń (po 10 minut na każde zadanie realizowane równolegle w 6 pomieszczeniach w godz. 12.30 – 15.00).
Kiedy odbędzie się konkurs?

 

Konkurs odbędzie się 19.04.2018 roku (czwartek) od godz. 9:30 do godz. 15:30.

 

Gdzie odbędzie się konkurs ?

 

 

Konkurs odbywa się na terenie uczelni PWSZ w Ciechanowie pod adresem: ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

ETAP I - Część teoretyczna

Zawartość merytoryczna konkursu dla części teoretycznej:

 • historia techniki,
 • zagadnienia konstrukcji,
 • kinematyka ruchu bryły sztywnej,
 • termodynamika,
 • prawa fizyki dla cieczy,
 • budowa materii,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • automatyka i robotyka,
 • rysunek techniczny,
 • miernictwo i systemy pomiarowe.
ETAP II - Część praktyczna

Zawartość merytoryczna konkursu dla zadań praktycznych:

 • rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi,
 • obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych,
 • wykonywanie pomiarów wielkości fizycznych,
 • sporządzanie i czytanie rysunków technicznych,
 • budowanie i kierowanie pojazdami mechanicznymi,
 • rozpoznawanie materiałów po ich właściwościach.

Konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

technikum, liceum ogólnokształcące

Rejestracja i zgłoszenia

Rejestracja zespołów reprezentujących szkołę trwa do 31 marca 2018.

 

Kontakt

Rafał Górski:   tel. 512 195 063

Konkurs